Wetgeving

Wetgeving en voortijdig schoolverlaten

Binnen het RMC werken wij met verschillende wetten die te maken hebben met voortijdig schoolverlaten. Welke dat zijn en wat er precies in staat, zetten we hieronder voor je op een rijtje.

1. Wvo, Web en Wec

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Wvo), de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) en de Wet op de expertise centra (Wec) zijn een aantal artikelen opgenomen over voortijdig schoolverlaten en de functie van het RMC hierin.

De artikelen die betrekking hebben op ons werk bepalen het volgende:

Er is sprake van voortijdig schoolverlaten als:

 • een jongere nog geen 23 is;
 • hij/zij geen diploma van het vwo, de havo of niveau 2 van het mbo heeft;
 • hij/zij gedurende een maand het onderwijs niet meer heeft gevolgd zonder geldige reden;
 • hij/zij bij school wordt uitgeschreven of van school wordt verwijderd.
 • De school is verplicht om melding te doen bij de woongemeente van de jongere, wanneer er sprake is van voortijdig schoolverlaten.
 • De school is verplicht om melding te doen bij de woongemeente van leerlingen die niet meer leerplichtig zijn (ouder dan 18, jonger dan 23) maar nog geen startkwalificatie hebben.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor:
  • het maken van afspraken met scholen voor voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen voor mbo;
  • het maken van afspraken met andere instellingen en organisaties die te maken hebben met voortijdig schoolverlaten over de inzet en verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten;
  • het zorgdragen voor de totstandkoming van een regionaal netwerk van die scholen, instellingen en organisaties;
  • het organiseren en coördineren van de meldingen van voortijdig schoolverlaten, het registeren van deze meldingen en zorgdragen voor de doorverwijzing naar onderwijs en arbeidsmarkt.


2. Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht lijken op elkaar, maar er zit wel degelijk verschil tussen leerplicht en kwalificatieplicht. Iedereen moet vanaf 5 jaar naar school, totdat je een diploma (startkwalificatie) hebt of 18 jaar wordt.  Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Op de website van de Rijksoverheid staat exact wat de leerplicht en kwalificatieplicht inhouden. Wij zetten de informatie van de Rijksoverheid die van toepassing is op het RMC hieronder op een rijtje.

 • Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. Je bent dus niet strafbaar als je een 4-jarige thuis houdt. De leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders dus strafbaar wanneer zij hun kind thuis houden.

 • Inschrijven op school

Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen). Deze afspraken staan in de Leerplichtwet.

 • Vrijstelling van de leerplicht

Soms kan een kind (tijdelijk) vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Het kan ook voorkomen dat een kind ongeschikt is om naar school te gaan door lichamelijke of psychische oorzaken.

 • Einde leerplicht

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Een kind dat 16 jaar wordt, moet het schooljaar dus eerst nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Wanneer het kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht afgelopen. Een groep overslaan telt mee als volledig schooljaar.

 • Kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal HAVO of MBO 2-niveau. Deze jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijd werken. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo, dan kan hij leren en werken combineren.

 • Doel van de kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

Thuis was het zo’n drukte dat ik school er echt niet bij kon hebben. Mijn moeder was veel ziek en mijn vader was altijd aan het werk. Al jong moest ik bijspringen in het huishouden. Vanaf mijn twaalfde kookte ik bijna elke avond. Ik werd er aardig goed in en vond het ook best leuk. Maar verder konden al die verplichtingen me gestolen worden. Doodvermoeiend.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies