Voor wie

RMC is er voor jongeren, scholen en hulpverleners

School afmaken? RMC Zuidwest Friesland heeft contact met veel verschillende partijen. Wij zijn de spin in het web, die contacten onderhoudt met scholen, hulpverleners en uiteraard de jongeren zelf. Hieronder zetten we onze doelgroepen graag op een rijtje.

School afmaken? RMC voor jongeren: Met een diploma sta je sterker

School afmaken? Met een diploma sta je sterker. Allereerst zijn wij er voor jongeren van 18 tot 23 jaar die zonder diploma hun school verlaten of dreigen te verlaten. Dat zijn voortijdige schoolverlaters of jongeren die verzuimen.

Het RMC benadert jongeren persoonlijk en als je niet meer op school komt, bezoeken wij je thuis. De RMC trajectbegeleiders voeren loopbaangesprekken waarin zij de nadruk leggen op kwaliteiten, talenten en kansrijke beroepen. Zij laten zien waar jouw mogelijkheden liggen en begeleiden daarna bij vervolgstappen, zoals de intake op school of inzet van zorg als dat nodig is. Ook het afnemen van een studiekeuzetest behoort tot de mogelijkheden.

Wij bespreken met jou uiteraard ook of er belemmeringen zijn om terug naar school te gaan. Soms is het lastig, omdat je niet weet wat je wilt, er schulden, psychische problemen of een onstabiele thuissituatie zijn. Wij kunnen je begeleiden naar de juiste instanties om deze problemen weg te nemen of te verminderen.

BBL – Werken en leren

Voor sommige jongeren is het makkelijker om in de praktijk te leren. Ben jij praktisch ingesteld? Dan is werken en leren, ook wel BBL genoemd, een goede keuze. Als je het lastig vindt om een baan of stage te vinden, kan het RMC je hier ook mee helpen. Desnoods gaan wij samen met jou bij diverse werkgevers op bezoek om de baan te vinden die bij jou past.

Leerplicht

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan val je onder de leerplicht en kan de leerplichtambtenaar met je in gesprek gaan als je meer dan 16 uur in 4 weken verzuimt. De basisschool of school voor voortgezet onderwijs mag je ook aanmelden bij Leerplicht als zij zorgen over jou hebben.

RMC voor professionals. Alle jongeren in beeld

Het RMC volgt alle jongeren tot 23 jaar totdat zij een startkwalificatie hebben behaald.

Scholen kunnen een verzuimmelding doen bij meer dan 16 uur verzuim in 4 weken of bij een vermoeden van zorg rondom een jongere aan het RMC vragen een gesprek in te plannen met de jongere. Het onderwijs draagt de jongere warm over aan het RMC. Als de problemen zijn opgelost en de schoolgang weer voortgezet is, draagt het RMC de jongere weer over aan het onderwijs.

Startkwalificatie

Wanneer jongeren van 18 tot 23 jaar stoppen met hun opleiding en nog geen startkwalificatie (dit is een diploma op minimaal MBO-2 of HAVO niveau) hebben, wordt dit door DUO bij het RMC gemeld. Het RMC ontvangt dan van de school een exit-formulier. Het RMC benadert vervolgens de jongere met het aanbod om een loopbaangesprek te voeren.

Hulpverleners

Ook met hulpverleners onderhouden wij intensief contact. Professionals die onze jongeren tegenkomen in de praktijk. Samen zoeken we naar een oplossing, waarbij we kennis delen en elkaar op de hoogte houden van de laatste stand van zaken. Wij hebben deze jongeren vaak al vroeg in beeld en kunnen daardoor alle betrokken partijen informeren en adviseren.

Gebieds- of Sociale Wijkteams

De professionals in de Gebieds- of Sociale Wijkteams kunnen het RMC inschakelen als jongeren een nieuwe keuze voor een MBO opleiding moeten maken. Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van loopbaangesprekken. Wij doen dat op basis van kansrijke sectoren. Daarnaast kunnen we ook een studiekeuzetest afnemen.

Het RMC heeft alle jongeren in beeld

Het RMC heeft alle jongeren die verzuimen of voortijdig het onderwijs verlaten, in beeld. Soms al vanaf de leerplichtige leeftijd van 5 jaar. Het RMC kan dan ook betrokken professionals informeren over de voorgeschiedenis van jongeren en advies geven over een vervolgtraject.

Het RMC weet het ook als jongeren (tijdelijk) niet in staat zijn om onderwijs te volgen. Betrokken professionals kunnen dan focussen op het vinden van werk, een passend zorgtraject of een combinatie daarvan.

Zodra jongeren weer klaar zijn om terug te gaan naar onderwijs kan het RMC ingeschakeld worden om deze terugkeer te begeleiden. Het RMC heeft nauwe contacten met het onderwijs en is expert op het gebied van de kansrijke studies op het MBO.

Spreek je een jongere onder de 23 jaar zonder startkwalificatie óf heb je een match in de verwijsindex, neem dan contact op met het RMC! Wij denken graag met je mee!

Thuis was het zo’n drukte dat ik school er echt niet bij kon hebben. Mijn moeder was veel ziek en mijn vader was altijd aan het werk. Al jong moest ik bijspringen in het huishouden. Vanaf mijn twaalfde kookte ik bijna elke avond. Ik werd er aardig goed in en vond het ook best leuk. Maar verder konden al die verplichtingen me gestolen worden. Doodvermoeiend.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies