Preventieproject

In de periode na de eindexamens op het Voortgezet Onderwijs maken veel leerlingen vlekkeloos de overstap naar vervolgonderwijs. Maar soms gaat deze overstap niet zonder problemen en is begeleiding gewenst. Hiervoor is het preventieproject Zuidwest Friesland in het leven geroepen. De coördinatie hiervan ligt in handen van RMC Zuidwest Friesland.

In het preventieproject bieden we ondersteuning aan VMBO-examenkandidaten en HAVO 3-4 leerlingen die bij hun overstap naar het vervolgonderwijs op problemen stuiten. We brengen deze leerlingen vroegtijdig in kaart en nemen in de zomerperiode contact met hen op. We bespreken wat ze nodig hebben om toch met een vervolgopleiding te kunnen starten en bieden adequate ondersteuning. Allemaal met als doel om voortijdig schooluitval te voorkomen.

Terug naar overzicht
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies